Home

Schoolplanbijlage B15: Inhoudsopgave Personeelsbeleidsplan St.Penta

Iedere school heeft via de site van Penta inzage in de onderstaande beleidstukken.

Hoofdstukken:


Beleidsstuk:

Bestand:
IPB1 BENOEMINGSBELEID


IPB2 FORMATIEBELEIDIPB3 FUNCTIONERINGSGESPREKKEN


IPB4STRATEGISCH BELEID


IPB5 MOBILITEITSBELEID,

IPB6 ARBOBELEIDSPLAN