In deze bijlage staan de concrete plannen voor de activiteiten van de ICT-coördinator voor het lopende/komende schooljaar:

2009/2010


Gericht op het team:
 • Begeleiding bij educatieve programma's als Ambrasoft, Muiswerk, Hoofdwerk, e.d.
 • Het volgen en reageren op de resultaten van deze programma's
 • Het aangeven van de leerstof die in methodes kan worden geschrapt bij intensief gebruik van educatieve programma's
 • Begeleiding bij het educatieve gebruik van Internet (b.v. werken met de wiki)
 • Cursus geven voor Powerpoint
 • Cursus geven rond het werken met de Wiki door kinderen (BB)


Gericht op de kinderen:
 • Kindercursus Powerpoint
 • Kindercursus Word
 • Opzoeken en organiseren Typcursus
 • Cursus Zoeken op Internet


Gericht op de schoolorganisatie:
 • Overgang naar een professionele systeembeheerder.
 • Training van teamleden voor het gebruik van de CMS-website

Urenbesteding en tijdsplanning:
Beschikbare uren: 297 uur (0,1792), daarvan 30 uur desk.bev. en 267 uur voor activiteiten.