Home

Schoolplanbijlage 2: Methoden overzicht


Leergebied:
Onderdeel:
Kerndoel:
Betreft groep:
subvak:
Methode/Bronnen:
Voldoet?
Activiteit:
Rooster term.
Godsdienstige vorming

geen
1-8

Trefwoord
ja

godsdienst
Sociale Vaardigheid


1-8

Trefwoord
ja

sociale vaardigheid
Nederlands
Mondeling taalgebruik
1,2,3
1-2
luisteren - spreken
Taal in Beeld
Ik en Ko,
Schatkist.
ja
ja
Kringactiviteiten leergesprek, versjes, taalspel
taal3-8
Technisch lezen
Veilig leren lezen, leesseries, bibliotheek
ja

lezen6-8
Luisteren - spreken
Taal in Beeld

Spreekbeurt, boekbespreking
taal

Schriftelijk taalgebruik

3-8
Schrijven
Pennestreken (3), Schrijftaal (4-8)
ja
Schrijven
schrijven4,6,7
4-8
Begrijpend en studerend lezen
Tekstverwerken,Nieuwsbegrip
ja
Leesbevordering, vrij lezen
lezen


5,8
5-8
Stellen
Taal in Beeld
ja
Stellen
taal


9,

Pleziertaal

Taal
beschouwing
10,
5-8
Strategieën
Taal in Beeld, Nieuwsbegrip.
ja

taal


11,

Werkwoord spelling
Taal in Beeld
ja
Spelling
spelling


11
3-8
Spelling en Leestekens
Spelling in Beeld (gr 4-8),
ja
Spelling
spelling


12

Woordenschat
Schatkist, Spelling in Beeld
ja

taal

Engels

13, 14, 15, 16
7-8

Hello World
ja
Spreken, luisteren, schrijven
engels
Rek-Wiskunde
Wiskundig inzicht en handelen
23, 24, 25

Projecten
Projecten(1-2), De wereld in getallen 2002(3-8)
ja

rekenen

Getallen en verwerkingen
26 t/m 31

GB
Projecten(1-2), De wereld in getallen 2002(3-8)
ja

rekenen

Meten en meetkunde
32, 33

MTG e.d.
Projecten(1-2), De wereld in getallen 2002(3-8)
ja

rekenen

RTremelka/denkwerk

Werken met ontwikkelingsmat.
Ontw.Mat.

Rekenbegrip
26 t/m 31

Getals-bewustwording
Met Sprongen Vooruit.


rekenen
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Mens en samenleving

1-4
Wereldoriëntatie
Projecten


wereld oriëntatie

Ruimte
47, 48, 49, 50
5-8
Aardrijkskunde
Geobas
ja

aardrijks kunde6-8
Topografische kennis
Geobas
ja

topografie


43,
5-8
Weer en klimaat
Geobas
ja

aardrijks kunde


46,
7-8
Oorzaak seizoenen
Geobas
ja

aardrijks kunde

Natuur en techniek
40, 41,
5-8
Biologie
Projecten(1-4), Leefwereld(5-8)
onbekend

biologie


42,
5-8
natuurkunde
Projecten(1-4), Leefwereld(5-8)
onbekend

biologie


39,
5-8
milieuzorg
Projecten(1-4), Leefwereld(5-8)
onbekend

biologie


34,

gezondheid
Jeugd EHBO(8)


biologie


44, 45,

Techniektechniek


35,
1-8
Verkeer/ consument
vvn , Wijzer op weg(5-8)

Verkeerskrant(7), Fietsexamen(7),
verkeer


38,

Multiculturele samenlevingaardrijks kunde


37,

Waarden en normen


BOM, Scol, Kinderen en hun sociale talenten
bomles


35 t/m 39

Burgerschap
zie bijlage B3
Tijd
36, 51, 52, 53
5-8
Geschiedenis
Wijzer door de tijd
ja
w.o. staatsinrichting en maatschappelijke verhoudingen
geschiedenis
Verkeer
Verkeer

4

Stap vooruit
ja

5/6

Op voeten en fietsen.
ja

7/8

Jeugd verkeerskrant 7/8Kunstzinnige oriëntatie

54,
1-8
Communicatie, Beeldende vorming
Tekenvaardig, Handvaardig,

Handvaardigheid, Tekenen, Muziek, Drama, Kunstenplan
crea


55,

Reflecterencrea


56,

Cultureel erfgoedcrea, geschiedenis

Bewegings onderwijs

57
1-8
Bewegings- en spelvormen
Basislessen Bew.Ond., Wim van Gelder (De Tijdstroom)

spelen, gymnastiek
gymnastiek


58

Respect, afspraken, mogelijkheden
Jeugd EHBO(8)


ehbo


Zie voor de omschrijving van de doelstellingen en de kerndoelen de bijlage Kerndoelenschema.