Home

Schoolplanbijlage 4: Toetskalender (gesorteerd per groep)


GROEP 1
Na 3 maanden
januari:
juni:

Woordenschattoets
Tije de Vos
Observatiebladen groep 1
Observatiebladen groep 1
GROEP 2
november:
januari:
juni:

obs.blad Rekenen
Cito Rekenen voor kleuters oudsten M2
Observatiebladen groep 2 aanvullen

obs.blad Taal
Cito Taal voor kleuters oudsten M2
Cito's E2: doublure leerlingen en lln. met een HP.

obs.blad Motorische ontw.
Dyslexie signaleringslijst

Sova

Zien!Observatiebladen groep 2, aanvullen

GROEP 3
oktober:
januari:
juni:
TL
Herfstsignalering, protocol van SWV Hoorn II
Cito LOVS Leestechniek M3
Cito LOVS Leestechniek E3
TL

AVI-CITO , afwisselend A of B versie,
AVI- CITO, afwisselend A of B versie
BL


CITO Begrijpend lezen 3.0 E3
( Minimaal AVI- Cito E3, beheersen, zo niet: in nov. gr. 4 afnemen)
SP

CITO Spelling 3.0 M3,
Cito Fonemen
CITO Spelling 3.0 E3
RE

Cito Rekenen Wiskunde 3.0 M3
Cito Rekenen Wiskunde 3.0 E3
Sova

Zien!

GROEP 4
okt/nov.:
januari:
juni:
TL
-
Cito LOVS Leestechniek M4
Cito LOVS Leestechniek E4
TL
AVI CITO afwisselend A of B versie
AVI CITO, afwisselend A of B versie
AVI CITO , afwisselend A of B versie
BL
-
Cito Begrijpend lezen 3.0 M4
Cito Begrijpend lezen 3.0 E4
SP
PI diktee A versie
tot dl 15 analyseren
Norm E3
CITO Spelling 3.0 M4
CITO Spelling 3.0 E4
RE
-
Cito Rekenen Wiskunde 3.0 M4
Cito Rekenen Wiskunde 3.0 E4
Sova

Zien!

GROEP 5
okt/nov.:
januari:
juni:
TL
AVI Cito
CITO LOVS Leestechniek M5
AVI-Cito
DMT bij de D + E kinderen (leestechniek toets)
Cito LOVS Leestechniek E5
AVI-CITO
DMT bij de D + E kinderen (leestechniek toets)
BL

CITO Begrijpend lezen LOVS M5
DLE Toets Eduforce 5
SP
PI diktee
Spelling LOVS M5 start + vervolg 1/2
Spelling LOVS E5 start + vervolg 1/2
RE
Tempotoets Teije de Vos
LOVS Rekenen Wiskunde M5
LOVS Rekenen Wiskunde E5
Sova

Zien!

GROEP 6
okt/nov.:
januari:
juni:
TL
AVI- Cito
Cito LOVS Leestechniek M6
DMT voor de D + E kinderen van de technisch leestoets
AVI-CITO
Cito LOVS Leestechniek E6 en AVI-CITO
DMT voor de D + E kinderen van de technisch leestoets
AVI-CITO
BL

LOVS Begrijpend lezen M6 (vervolg 1/2)
DLE Toets Eduforce 6
SP
PI diktee
Spelling LOVS M6 start + vervolg 1/2
Spelling LOVS E6 start + vervolg 1/2
RE
Tempotoets Teije de Vos
LOVS rekenen M6
LOVS rek/wiskunde E6
Sova

Zien!

GROEP 7
okt/nov.:
januari:
juni:
TL- AVI
iedereen die nog niet nieuwe AVI Plus bereikt heeft
iedereen die nog niet nieuwe AVI Plus bereikt heeft
iedereen die nog niet nieuwe AVI Plus bereikt heeft
TL

Cito LOVS Leestechniek M7
DMT voor de D + E kinderen van de technisch leesto
Cito LOVS Leestechniek E7
DMT voor de D + E kinderen van de technisch leestoets
BL

Begrijpend lezen TBL toets 3 (1+2/1+3)

SP
PI diktee
Spelling LOVS M7 start + vervolg 1/2
LOVS E7 Spelling werkwoorden start + vervolg1/2
LOVS E& Spelling niet-Werkwoorden start + vervolg 1/2
SPRE
Tempotoets Teije de Vos
LOVS rek/wis M7
LOVS Rek/Wis E7
Sova

Zien!
Cito Entree toets groep 7
GROEP-8
okt/nov.:
januari:
juni:
TL
AVI (zie groep 7)
DMT voor D+ E kinderen ook de nieuwe AVI afnemen

BL
LOVS begr. Lez. B/M 8 (vanaf okt 2011)


SP
PI diktee
LOVS spelling niet werkwoorden M8 start + vervolg 1/2
L OVS Spelling Werkwoorden M8 start + vervolg 1/2

RE
Tempotoets Teije de Vos
LOVS M8 rekenen en wiskunde

Sova

Zien!


NIO toets via OBD
CITO Eindtoets groep 8 (februari)Aanpassingen per oktober 2010.

  • Vanaf januari '11: Januari + juni Signaleren Technisch lezen : gr 3 t/m 6 LOVS leestechniek en leestempo én AVI- CITO ( Nieuw AVI- pakket) .
  • groep 5 + 6
  • Groep 7 en 8 gaan ook over op AVI- CITO , toetsen door tot niveau Plus is bereikt. Met de D+E kinderen DMT toets (nieuwe normering) Wanneer de toetsen LOVS leestechniek en leestempo voor groep 7 en 8 uit zijn, worden deze ook ingevoerd. .
Als je niet zeker weet of een zwakke leerling een avi niveau vooruit is gegaan kun je evt. de oude avi en de nieuwe avi beide afnemen (Dit is wel veel werk, maar voor zwakke kinderen soms wel een stimulans)
  • groep 7 + 8 op de oude manier, maar ipv BRUS doen we DMT kaart 3 Oude normering aanhouden.. ivm inspectie
  • AVI omzetten naar nieuwe AVI niveau. Als AVI 9 uit is dan nog even kijken of de DMT A,B of C niveau is. Zo niet dan alsnog (nieuwe) AVI 7+ toetsen om te kijken of het eindniveau bereikt is.
  • LOVS spelling groep 8 (B8 of M8)
  • in oktober 2010 BRUS én DMT zodat we zowel okt. als januari goed kunnen vergelijken met de vorige toetsperiode.
Vanaf 2011/2012 in oktober of januari LOVS begr. lezen groep 8 invoeren

Let op: Bij de invoering in Parnassys van de DMT (n.a.v. de D+E scores op de techn. leestoets) moeten de scores van kaart 1 + 2 INDIVIDUEEL worden ingevoerd en niet in een groep! (Dit voorkomt een vertekend beeld)Klik voor de CITO LVS gegevens hier > http://www.citogroep.nl/po/lovs/kalender/eind_fr.htm