Home

Schoolplanbijlage B6 Het Activiteitenplan


Dit plan bevat de schooltijden en de urenberekening van het lopende schooljaar en wordt jaarlijks opgesteld door de directie en ter goedkeuring voorgelegd aan de MR. Dit als activiteitenplan.Voor het schooljaar 2011/2012