Home

Nationaal Tevredenheidsonderzoek Onderwijs instellingen.Werkwijze.

Aan alle ouders wordt gevraagd het onderzoek in te vullen. Er wordt via de info,de website en een los briefje bekendheid aangegeven. Wij geven daarbij duidelijk aan dat wij een ouderenquête van harte aanbevelen.Via de website van het NOT krijgen de ouders nog meer informatie en kunnen zij de enquête invullen. De uitkomst wordt in het team en de MR besproken.De resultaten worden bekend gemaakt in de info.Bij een te gering aantal respondenten nemen wij de uitkomst ter kennisgeving aan.

Uitkomst.

Er hebben 29 ouders gereageerd op ons verzoek om het onderzoek in te vullen. Dat is ruim 12,5 procent van het totaal aantal ouders. Daarin is niet meegenomen het aantal ingevulde formulieren waarbij de beide ouders uit één gezin deel hebben genomen aan het onderzoek.
Hierbij zijn de resultaten niet zodanig om er dan ook reële conclusies aan te verbinden.

Conclusie.

We zullen ons beraden of dit nog een waardevolle manier om een peiling te houden,is.