BEELDENDE VORMING.

Doelen van de school.
Beschouwend:
Impressie.
Beeldende Vorming is erop gericht kinderen visuele en zintuiglijke indrukken op te laten doen aan de hand van materialen, gereedschappen, voorstellingen, planten, bomen, dieren, mensen, gebouwen en situaties.
Beeldende vorming is er ook op gericht kinderen te leren over die indrukken te praten, elementen eruit te benoemen of te beschrijven en daar ordening in aan te brengen.
Communicatie.
Beeldende vorming is erop gericht kinderen te leren dat door beelden informatie kan worden overgedragen.
Beeldende vorming richt zich op het kennen, herkennen en begrijpen van eenvoudige tekens en symbolen in beelden.
Zingeving.
Beeldende vorming is erop gericht kinderen motieven te leren kennen en herkennen, op grond waarvan mensen zich beeldend uiten of vormgeven.
Beeldende vorming is er ook op gericht kinderen te leren beeldende uitingen en vormgevingen te waarderen op grond van de achterliggende motieven en een persoonlijke
stellingname.
Productief:
Expressie.
Beeldende vorming is erop gericht dat kinderen leren om waarnemingen, ervaringen, gevoelens en verbeelding te uiten op een spelende en experimentele wijze met behulp van beeldende middelen.
Communicatie.
Beeldende vorming is erop gericht kinderen te leren om door beelden informatie over te dragen aan anderen waarbij ze gebruik maken van eenvoudige tekens en symbolen.
Vormgeving.
Beeldende vorming is erop gericht kinderen toe te rusten met kennis en vaardigheden om gedachten, ervaringen, waarnemingen en belevenissen in beeld vorm te geven.
Uitvoering in de praktijk.
Uit het aanbod van de methoden hebben we, per groep, een aantal lessen uitgekozen die in een bepaald leerjaar aan bod komen.
Beleidsvoornemens.
Komen tot een doorgaande lijn in de beeldende vorming. Het variƫren van het aanbod .

MUZIKALE VORMING.

Doelen van de school.
Muzikale vorming is erop gericht dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om muziek te beluisteren, te beoefenen, om met elkaar over muziek te spreken, te bewegen op muziek en muziek vast te leggen.
Methoden/materialen.
Verder wordt o.a. gebruik gemaakt van liedjesbundels en musicals (bv. Kerstmusical, afscheidmusical groep 8) Er is een instrumentarium aanwezig.

DRAMATISCHE VORMING.

Doelen van de school.
Dramatische vorming is gericht op het inzicht krijgen in en het verwerven van uitdrukkingsmogelijkheden door taalexpressie en spel en bewegingsvormen.
Dramatische vorming richt zich op individuele expressie en op de mogelijkheden je verstaanbaar te maken aan anderen en de uitingen van anderen te begrijpen.
Methoden/materialen.
Geen bepaalde methode. De taalmethode geeft een groot aantal suggesties.
Relaties met de kerndoelen.
Het is onduidelijk of ons aanbod t.a.v. drama voldoet aan de kerndoelen van het basisonderwijs.
Uitvoering in de praktijk.
Opdrachten die voorkomen in de taalmethode: toneelspel, pantomime, rollenspel enz.
Beleidsvoornemens.
Het programma in overeenstemming brengen met de kerndoelen.