Home

11.1 Interne informatievoorziening


Aan dit punt is de laatste jaren hard gewerkt, omdat een goede communicatie van doorslaggevend belang is voor een professionele samenwerking. Doordat wij nu met de hele school in één gebouw gehuisvest zijn, is de communicatie onderling sterk verbeterd.

Wij gebruiken voor de interne informatievoorziening de schoolwebsite, de online-kalender en het emailcontact. De schoolwebsite heeft een besloten gedeelte voor leerkrachten waarop veel informatie overzichtelijk beschikbaar is. Tevens is daar een online-jaarkalender waarop iedereen altijd direct de lopende zaken kan volgen. Met name de mogelijkheid van het zelf aanpassen van de informatie op de kalender en de teamwebsite leidt tot een grotere betrokkenheid van de leerkrachten. Op deze wijze is immers iedereen verantwoordelijk voor updaten van de informatie. Ook de Penta-website kent een besloten gedeelte. Verder beschikken alle leerkrachten over een emailadres. Via dit adres worden veel stukken en informatie verspreid, die een korte geldigheidsduur hebben. De leerkrachten kunnen via één centraal adres alle collega’s met één druk op de knop bereiken.

De informatiestromen lopen als volgt:
 • via de algemene directie naar de GMR;
 • via de directie naar de MR;
 • via de social networksite Linkedin;
 • via de directie naar de teamvergadering;
 • via de OR-leerkrachten naar de ouderraad;
 • via de teamleden onderling;
 • via de MR-leden onderling;
 • via het team naar de ouders.

Voor informatie met een langere geldigheid wordt het gebruik van de teamwebsite (type 'wiki') gestimuleerd.

Materiële middelen:
 • via het emailadres;
 • via het postvakje (elk personeelslid, MR-lid en OR-lid);
 • via de leestafel;
 • via het prikbord;
 • via de teamwebsite (wiki);
 • via de online kalender/agenda;
 • via de schoolwebsite;
 • via de telefoon.

11.2 Contacten met ouders


Communicatie met de ouders vinden wij heel belangrijk. Onderwijsgevenden zijn daardoor beter in staat de kinderen te leren kennen en te begrijpen en ouders begrijpen beter waar de onderwijsgevenden en kinderen op school mee bezig zijn: 'Opvoeden doe je samen'.

Ouders worden op de hoogte gehouden door:
 • de schoolgids;
 • via de email;
 • de nieuwsbrief die iedere maand verschijnt met actueel nieuws;
 • de schoolwebsite waarop de uitgedeelde briefjes staan die gedownload kunnen worden;
 • drie keer per jaar een schoolkrant;
 • informatieavond per groep aan het begin van het schooljaar;
 • spreekavonden over de rapporten;
 • huisbezoek (als de ouders dat willen);
 • evt. feestelijke ouderavonden;
 • tentoonstellingen, "open huis" naar aanleiding van projecten;
 • vieringen zoals de kerstviering en het Rankfestijn;
 • informele contacten.

Ouders kunnen meedenken, meepraten of meebeslissen middels de medezeggenschapsraad.
Daarnaast kunnen de ouders de school helpen bij sportactiviteiten, lezen, schoolbibliotheek, helpen bij spelletjes in de onderbouw, schoolreizen en dergelijke.
Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich via een formulier opgeven voor genoemde activiteiten.
Verder is het dagelijks mogelijk binnen te lopen voor een afspraak met de onderwijsgevende of de directie.

11.3 Nationale onderzoek tevredenheid onderwijsinstellingen.


De ouders hebben de mogelijkheid om de enquête in te vullen wanneer deze wordt uitgezet. Het onderzoek is ook uitgezet onder het team en onder de kinderen van groep 6, 7 en 8. Wanneer er bij het onderzoek een redelijk aantal respondenten is, is de uitkomst te gebruiken binnen onze besluitvorming.