Recent Changes

Tuesday, May 29

 1. page B4 Toetskalender edited ... juni: TL ... Hoorn II Cito LOVS Leestechniek M3 Cito LOVS Leestechniek E3 TL en VLL …
  ...
  juni:
  TL
  ...
  Hoorn II
  Cito LOVS Leestechniek M3
  Cito LOVS Leestechniek E3
  TL
  en VLL
  AVI-CITO , afwisselend A of B versie,
  AVI- CITO,AVI-CITO , afwisselend A of B versieversie,
  TL
  DMT 1, 2 en 3

  BL
  CITO Begrijpend lezen 3.0 E3
  ...
  TL
  -
  Cito LOVS Leestechniek M4
  Cito LOVS Leestechniek E4
  DMT 1,2,3, met D en E lln. hierop ook Cito AVI
  DMT 1, 2, 3, met D en E lln. hierop ook Cito AVI

  TL
  AVI CITO afwisselend A of B versie
  AVI CITO, afwisselend A of B versie
  AVI CITO , afwisselend A of B versie

  BL
  -
  (view changes)
  12:35 am

Friday, March 10

 1. page H8 Het ICT plan edited ... 8.1 Enkele algemene opmerkingen. ICT wordt op de Rank gebruikt: ... online kalender, emai…
  ...
  8.1 Enkele algemene opmerkingen.
  ICT wordt op de Rank gebruikt:
  ...
  online kalender, emaillijst,emaillijst via Parnassys, digitale informatiesite.informatiesite (website) en twitter.
  Als informatiemiddel
  ...
  het bibliotheek/documentatieprogramma EducatB.Skoolwise Probiblio.
  Als leermiddel
  ...
  instructie- en oefenprogramma's.oefenprogramma’s van verschillende uitgevers.
  Als informatiemiddel t.b.v. de ouders en andere belangstellenden via de website van de school
  In ontwikkeling is het uitwerken van de mogelijkheden van een Wiki (Wikispaces) voor het structuur geven aan individueel onderwijs en het stimuleren van het werken in groepjes.
  We stellen ons ten doel om (onder leiding van de ICT coördinator):
  ...
  van de computers“ICT devices” in de
  Het ICT – onderwijs op niveau te houden en te vernieuwen.
  De vernieuwingen op het ICT gebied te signaleren en te filteren voor het gebruik in de school. Daarnaast duidelijke keuzes te maken uit educatief geschikte software voor het basisonderwijs.
  ...
  De website te onderhouden en het gebruik ervan te bevorderen.
  Belangrijke berichten en foto’s op de website te plaatsen.
  De wiki voor kinderen en de agendafunctiesAgendafuncties voor de
  8.2 Digiborden.
  De groepen 31 t/m 8
  Het gebruik van de borden moet blijvend worden geoptimaliseerd door:
  ...
  de leerkrachten
  uitzoeken van geschikte software die past bij de methodes
  8.3 LB - ICT coördinator
  ...
  in de twee week is vrijgeroosterdvrij geroosterd voor het
  De ICT-specialist blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van lezen door middel van zelfstudie en nascholing.
  De ICT-specialist levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het van het onderwijsbeleid binnen zijn terrein en neemt initiatieven om afstemming van het onderwijs te bevorderen.
  ...
  8.4 Systeembeheer
  Wij maken gebruik van SkoolControl. De Linux-server wordt op afstand beheerd. Op de server zijn ca. 100 computers aangesloten.
  {http://www.skool.nl/images/template_images/iconen/icon9.jpg}
  Programma's worden op afstand beheerd en onderhouden. Vanuit het Skool Controle Centrum (SCC) wordt het netwerk ondersteund en beheerd.
  {http://www.skool.nl/images/template_images/iconen/icon10.jpg}
  De ICT coördinator zorgt voor het hardware beheer (excl. de SkoolServer). Skool zorgt tevens voor preventief beheer zodat het systeem altijd up-to-date is. De Skool-server installeert zelfstandig en zonder verdere interactie nieuw aangesloten werkstations, onafhankelijk van de hardware. Educatieve software wordt op afstand geïnstalleerd. Regelmatig worden er back-ups gemaakt (geautomatiseerd) van de bestanden van gebruikers.
  {http://www.skool.nl/images/template_images/iconen/icon11.jpg}
  8.5 Software
  ...
  pakket Office (word/powerpoint/publisher)(word/powerpoint/publisher/excel) ook diverse
  ...
  hierbij:
  Software moetovergang van lokaal geïnstalleerde (netwerk) programma’s naar Webgebaseerde programma’s liefst goed werkend in netwerk zijn of webbased.gekoppeld aan Parnassys via Basispoort. Dit om het beheer eenvoudiger te maken.
  Educatieve software bij voorkeur leerlingvolgend.
  De ondersteunende software moet onderdeel worden van het onderwijs (en niet erbij komen).
  ...
  pakket aanwezig (Educat-B).(Schoolwise Probiblio).
  Voor de meeste vakken willen we ondersteunende software.
  8.6 Aanschaf hardware
  Over het algemeen kopen we gebruikte A-merk computers. Voordeel is dat we voor relatief weinig geld ruime hoeveelheden hardware kunnen aanschaffen. Zo ruim dat we altijd vervangingen op de plank hebben staan bij eventuele uitval van een werkstation.
  Na de afschrijving van de huidige computers wordt er gekeken wat de ontwikkeling is op de markt. Welke devices zijn dan het best inzetbaar voor ons onderwijs. Er kan in de toekomst gekozen worden voor tablets of notebooks of een combinatie van beide (notebook met touch functie). Of een hybride model bestaande uit tablets/notebooks en desktop computers. Keuze zal afhankelijk zijn van hoe we de apparaten willen inzetten binnen ons onderwijs!
  Als eerst wordt er een Wifi netwerk aangelegd die toekomst bestendig is. We kunnen kiezen voor een groeimodel. Dat wil zeggen dat we het wifi netwerk langzaam uitbreiden.
  Voor de aanleg en beheer van het wifi netwerk kiezen we voor Skool, onze huidige Netwerkbeheerder. We komen in een transitie van server in de school naar server uit de school, van lokaal naar cloud. Deze ontwikkeling volgen we op de voet.
  8.7 Penta BICT
  Binnen Penta is er ICT overleg. Hier zitten een aantal directieleden en een aantal ICT-coördinatoren. Het streven is om als Rank hierin zitting te nemen om invloed uit te oefenen op ICT gebied binnen Penta.
  BIC-Penta (Bovenschools ICT) geeft sturing/advies aan ICT binnen de Penta scholen.

  (view changes)
  6:29 am
 2. page H7 Opleiden in de school edited ... Wij geven studenten graag de kans om praktijkervaring op te doen. Wij vinden dat onze stagiai…
  ...
  Wij geven studenten graag de kans om praktijkervaring op te doen.
  Wij vinden dat onze stagiaires begeleid moeten worden door professionele mentoren.
  ...
  stagiaires de ruimteruimte, de tijd en de gelegenheid moeten
  Wij vinden dat stagiaires van alle opleidingen ruimschoots de kans moeten krijgen om veel met de kinderen in contact te zijn.
  Wij vinden het belangrijk dat stagiaires zich op hun plek voelen bij ons, zichzelf kunnen zijn kritischen kunnen laten zien wat zij in huis hebben.
  Wij zijn kritisch, open
  en eerlijk
  7.3 Teambelang
  Ook voor ons als team is het belangrijk om stagiaires in huis te hebben:
  We blijven er scherp door.
  Wij leren van de stagiaires en zij leren van ons.
  OnsDe stagiaires brengen de nieuwste onderwijsontwikkelingen de school en de klas binnen. Het houdt ons up-to-date.
  Ons
  onderwijs heeft
  ...
  er zijn immers meer handen
  ...
  de klas.
  Wij rekenen in de organisatie in de klas ook op

  Stagiaires zijn
  een continue aanwezigheidwezenlijk onderdeel van stagiaires in groepen 1 t/m 5.ons team. Ons team blijft er divers en gemêleerd door.
  7.4 Het is mooi om mensen te laten ‘verlangen naar de zee’
  ...
  Horizoncollege uit Hoorn enHoorn, van de IPABO, InHollandIPABO en de Academische opleiding in Zwolle.ALO. Ook is
  ...
  (Calibris en Zadkine). ErWindesheim / Master SEN). Daarnaast hebben we jaarlijks verschillende studenten die hun maatschappelijke stage bij ons uitvoeren, bijvoorbeeld van het Tabor College in Hoorn.
  Er
  is een
  ...
  contact met al deze opleidingen.
  7.5 Begeleiding
  ...
  vanuit Penta. Daar is inmiddelsDit gebeurt via een assessment voor ontwikkeld.
  Voor
  assessment.
  Voor
  de MBO studentenMBO-studenten ligt de
  7.6 Certificering
  Onze school is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor wat betreft de MBO opleidingen. Voor de HBO onderwijs opleiding zijn wij automatisch gecertificeerd. Verschillende leerkrachten hebben de mentor+ opleiding.
  ...
  De coördinator zet elk jaar een enquête uit onder de collega's en gaat ook met de mentoren in gesprek. Zo houden wij zicht op de organisatie. Voor ons is het belangrijk dat er aan twee kanten voordelen zijn aan het begeleiden van stagiaires. Voor de studenten moet het een goede periode zijn en het komt de school ook ten goede.
  7.8 Plan van aanpak
  InOns streven is om in de bijlage staatgroepen 1 t/m 6 continu een stagiaire in de powerpointpresentatie waarin het plangroep te hebben.
  Elke nieuwe stagiaire krijgt een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Ook worden de schoolafspraken doorgenomen. De begeleiding ligt in principe in handen
  van aanpak verweven is.de leerkracht, waar nodig springt de stagecoördinator bij. Bij problemen en zorgen is er snel en regelmatig contact met de opleiding, met medeweten van de stagiaire.
  De komende periode bekijken we de mogelijkheden om nog meer collega’s de mentor+ opleiding te laten volgen.

  (view changes)
  6:04 am
 3. page Schoolplan 2011 2015 Overzicht edited ... H4 Personeelsbeleid H5 Passend Onderwijs H6 Cultuuronderwijs Cultuurplan H7 Opleiden in …
  ...
  H4 Personeelsbeleid
  H5 Passend Onderwijs
  H6 CultuuronderwijsCultuurplan
  H7 Opleiden in de school
  H8 Het ICT-plan
  (view changes)
  6:00 am
 4. page H6 Cultuurplan edited Home ... visie op cultuureducatie cultuureducatie. Wij willen ... hoe hun woon/leefomgev…

  Home
  ...
  visie op cultuureducatiecultuureducatie.
  Wij willen
  ...
  hoe hun woon/leefomgevingwoon/ leefomgeving er uit
  {logo_01_(1).jpg}
  ...
  aspecten en die dit hebben ervaren,ervaren een 'completer, rijker'“completer, rijker “ mens worden
  ...
  wereld krijgen. Hoe
  Hoe
  een kind wordt/groeitwordt, groeit in de wereld,wereld hangt mede
  ...
  basis die hethij/ zij heeft meegekregen.
  ...
  school heet De Rank.de Rank”. Een rank
  ...
  Een goede basis (bodem)basis(bodem) en een goede omgeving zorgenzorgt ervoor dat
  ...
  groeien. De mate
  mate
  en het tempo waarin
  ...
  Organisatie en taakverdelingtaakverdeling.
  Onze school beschikt sinds 2011 over een
  ...
  coördinator cultuureducatie (ICC-er).( per februari 2011). Deze coördinator
  ...
  De precieze taakomschrijvingomschrijving hiervan en om hoevel uur het gaat,de bijbehorende taken en uren is nog niet rond.
  Tenminste twee
  Wat eventuele consequenties hiervan zullen zijn, zal nader worden bekeken door de betreffende personen.
  Tenminste 2
  keer per
  ...
  alle collega’s. De
  De
  ICC-er zoekt
  ...
  collega die 'sterk'“sterk” is in
  ...
  het voorbereiden van en maken
  Aan het eind van het schooljaar is er een evaluatie van het beleidsplan/actieplan. Aan de hand hiervan zal een concreet actieplan voor het volgend schooljaar worden opgesteld door de ICC-er.
  ...
  Succesindicatoren en evaluatieevaluatie.
  Het cultuurbeleid
  ...
  activiteiten zijn betrokken,betrokken worden deze
  ...
  om de drie3 jaar geëvalueerd.
  ...
  en voorgelegd worden aan de
  ...
  en plannen worden bijgesteld waar nodig worden bijgesteld en zullen nieuwe doelen
  ...
  het actieplan. Zie
  Zie
  verder in
  (view changes)
  5:58 am
 5. page H5 Passend Onderwijs edited ... 5.1 Passend Onderwijs op De Rank De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van de kanse…
  ...
  5.1 Passend Onderwijs op De Rank
  De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Het gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor zowel kinderen die extra zorg nodig hebben als ook voor de kinderen die zonder extra zorgondersteuning onderwijs volgen.
  Uitgangspunten van het ministerie.
  Op het leveren van maatwerk zal niemand tegen zijn. Maar het is natuurlijk wel de vraag wat daar onder wordt verstaan en onder welke voorwaarden Passend Onderwijs zal worden gerealiseerd.
  Het kabinet heeft daarom een ontwikkelingskader opgesteld dat bestaat uit de volgende uitgangspunten:
  Het kind moet centraal staan. Dat betekent dat het aanbod moet worden afgestemd op de behoeften van elk kind afzonderlijk.
  Passend Onderwijs houdt in dat een kind, door middel van overleg tussen schoolbestuur en ouders, op een school wordt geplaatst waar de mogelijkheden van het kind het meest tot zijn recht kunnen komen. Dat kan zowel binnen het regulier als het speciaal onderwijs zijn, maar tussenvormen zijn ook mogelijk.
  De kwaliteit van het onderwijs goed moet zijn, zodat ouders erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs van goede kwaliteit is.
  Leerkrachten moeten voldoende bekwaam zijn om Passend Onderwijs in de klas te realiseren.
  Het zorgaanbod van de school en de jeugdzorg (+AWBZ-zorg) voor kinderen die ondersteuning nodig hebben, moeten goed op elkaar afgestemd zijn.
  Het proces van indicatiestelling moet minder bureaucratisch en moet meer handelingsgericht zijn. Dat wil zeggen dat het antwoord moet geven op de volgende vraag: wat willen we met deze leerling bereiken in het onderwijs en wat is daarvoor nodig?
  De middelen die beschikbaar zijn voor zorgleerlingen en die vrijkomen voor de invoering van Passend Onderwijs dienen hoofdzakelijk ten goede te komen aan het primaire proces: dus ten behoeve van het werken in de klas.
  Op Rijksniveau dienen de uitgaven voor extra zorg beheersbaar te zijn.
  Ook voor kinderen met een handicap of gedragsproblemen moet er een passende onderwijsplek zijn. Liefst op een gewone school waar het kind extra begeleiding krijgt. Als dat niet haalbaar mocht zijn, in het speciaal onderwijs.
  Deze uitgangspunten zijn leidend bij de invoering van Passend Onderwijs.
  5.2 Opdracht vanuit het ministerie
  Het kabinet wil het stelsel voor passend onderwijs herzien. In het nieuwe stelsel krijgen scholen de plicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit vraagt om nieuwe stappen in onze organisatie. Zie strategisch beleidsplan.
  5.3
  5.2 Zorgplicht
  Onze
  ...
  rekening met een 'morele'de zorgplicht. Gedurende de geldigheidsperiode van dit schoolplan, is er een kans dat de zorgplicht een wettelijk kader krijgt. Er wordt
  ...
  inschrijving of afwijzing.zoeken we samen met de ouders naar een passende onderwijsplek. Beiden zaken moetbeslissingen moeten goed beargumenteerd
  ...
  afspraak, dat wanneer een kind aangemeld iser overleg plaat vindt tussen de scholen en indien nodig wordt het Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop, betrokken wordt voor een onderzoek bij het zorgloket, er niet tot inschrijving kan worden overgegaan. Uitzonderlijke gevallen daar gelaten.expertise. De leerplichtambtenaar
  ...
  regelmatig betrokken.
  5.4 Rugzakken,

  5.3 Extra Arrangementen,
  OPP en het speciaal onderwijsbasisonderwijs of andere onderwijsfaciliteiten.
  Er worden op school rugzakken voor kinderen aangevraagdExtra Arrangementen aangeboden daar waar
  ...
  ouders, het zorgteam, het onderzoekOndersteuningsteam en het adviserend gesprek.indien nodig nader onderzoek. Dit gaat
  ...
  het samenwerkingsverband Hoorn 2 waarvan wij deel uit maken.de Westfriese Knoop. Er is een zorgteamOndersteuningsteam dat één7 keer in de 6 wekenper jaar op school
  ...
  Zij kunnen ook een OPP
  ...
  Wanneer een rugzakExtra arrangement niet zinnig
  ...
  en de problematiekonderwijsbehoeftes van het
  ...
  speciaal onderwijs of een andere onderwijsfaciliteit vraagt, staan wij daar dan ook achter. Het welbevinden van een leerling is hierbij een heel belangrijke factor. Op te
  ...
  andere kinderen in de klassengroep kunnen stellen.
  ...
  leefbaar blijven.
  5.5 Uitgangspunten t.a.v passend

  Er is op De Rank veel ervaring opgedaan met de inzet van Extra arrangementen, voorheen LGF. We zijn 3 jaar Optimaal Speciaal school geweest. Met de invoering van Passend
  onderwijs kan dit onder bepaalde voorwaarden voortzet worden.
  5.4 Uitgangspunten t.a.v. Passend Onderwijs
  op De
  Onze school stelt zich tot doel dat alle kinderen een ontwikkeling doormaken die bij het kind zelf past. Wij hebben daarvoor een zorgsysteem ontwikkeld. In het schoolplan staat beschreven hoe wij de kwaliteitszorg en de leerlingenzorg op school organiseren. Wij hebben altijd de leerlingenzorg voorop staan. In de ontwikkelingen naar het zorgprofiel, blijven wij vasthouden aan het principe dat de zorg haalbaar moet zijn. Voor de kinderen, voor de leerkrachten en voor de ouders. Negatief gezegd: 'Het passend onderwijs moet passen en geen knellend onderwijs worden'.
  5.6 Gedragsspecialist5.5 Gedragsspecialisten
  Op school
  ...
  functie een gedragsspecialistspecialist Gedrag en een specialist Meer/hoogbegaafdheid, benoemd. ZekerDe Zorgondersteuner ( opvolger Optimaal Speciaal Coördinator) gaat het aanbod voor leerlingen met het ooglagere capaciteiten verder uitwerken. Diverse eigen leerkrachten hebben ervaring op gedaan met de ontwikkelingen rondom het Passend Onderwijs, is ditbegeleiding van leerlingen met LGF/ Extra arrangement of voeren dat nu nog uit. Dit waren met name leerlingen met een belangrijke stap. Wijdiagnose ASS.
  Wij
  denken dat deze functie van grote invloed kan zijn op het ontwikkelen vanfuncties en taken bijdragen aan een nog evenwichtiger schoolklimaat. Ook gaan wij ervan uit dat wanneer sfeer binnen de groep positief beïnvloed kan worden, de prestaties van de individuele kinderen omhoog zullen gaan. In het strategische beleidsplan zullen wij hierop verder gaan.
  5.7 Actuele situatie
  In de afgelopen jaren is de handelingsbekwaamheid
  groter onderwijsaanbod op het werken met ' kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum', toegenomen. Ook voor kinderen met de indicatie ADHD is er op school meer specialisme ontwikkeld.De Rank.
  (view changes)
  5:39 am
 6. page H4 Personeelsbeleid edited Home 4.1. Doelen De doelen van ons personeelsbeleid zijn: Doelen. Het creëren van goede arb…

  Home
  4.1. Doelen
  De doelen van ons personeelsbeleid zijn:
  Doelen.
  Het creëren van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis die zekerheid biedt en perspectieven geeft.
  Het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat, waarin het personeel tot zijn recht komt, zich geaccepteerd en veilig voelt en waar samenwerking bevorderd wordt.
  Komen tot verbetering en optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs.
  Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de doelstelling van de school; het verzorgen van goed onderwijs.
  4.2. Bovenschools personeelsbeleidBovenschoolse Personeelsbeleid.
  Missie
  De stichting heeft, zonder winstoogmerk, ten doel het doen geven en bevorderen van onderwijs op oecumenische, Protestants-christelijke en Rooms-katholieke scholen voor basisonderwijs op basis van haar religieuze identiteit.
  Deze identiteit uit zich met name in de omgang met elkaar waarbij respect, zorg, aandacht en verantwoordelijkheidsbesef belangrijk zijn. De stichting streeft ernaar om leerlingen een veilige en gestructureerde omgeving te bieden met duidelijke regels waarbinnen zij zich maximaal kunnen ontplooien en ontwikkelen. Uit de missie blijkt de kern van de maatschappelijke opdracht zoals Stichting Penta die ziet: het verzorgen van goed onderwijs, waarin het kind centraal staat en kan schitteren met zijn/haar eigen talenten, zodat het van betekenis is in de wereld om zich heen.
  Visie
  De visie van Stichting Penta is erop gericht alle betrokkenen, leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en management, te laten floreren. In de visie van Stichting Penta staat paternalisme c.q. betutteling ontplooiing van professionals in de weg. Onder het motto: ‘De regie ligt bij jezelf’ wordt de verantwoordelijkheid daar neergelegd waar deze thuis hoort. Niet alleen krijgen scholen de ruimte zelf beleid uit te stippelen, ook personeelsleden en leerlingen worden uitgedaagd om in beweging te blijven en verantwoordelijkheid te nemen.
  Personeel
  Iedereen binnen stichting Penta werkt vanuit deze missie en visie. Vier kernwoorden typeren de stichting van oudsher en zijn bepalend voor de in te zetten koers:
  * bijzonder : alle betrokkenen kunnen vanuit de levensbeschouwelijke identiteit zich blijven ontwikkelen (er is ruimte voor ontwikkeling), zich blijven verwonderen (het unieke van de ander of van het andere respecteren), elkaar steeds ontmoeten (om samen te leren, te spelen, te werken, school te zijn) en elkaar inspireren (leven en leren vanuit een bron);
  * (h)erkenning : alle betrokkenen kunnen zichzelf herkennen in de missie/visie en voelen/weten zich ook erkend;
  * pluriformiteit : zowel qua vorm als inhoud wordt ‘kleurrijk’ onderwijs geboden;
  * ondernemend : vooruitkijken, risico’s durven nemen en lef tonen wordt gestimuleerd.

  De stichting
  ...
  vastgelegd in een personeelsbeleidsplan.het Strategisch beleidsplan. Zie voor
  Het bovenschools management draagt zorg voor dit personeelsbeleidsplan.
  ...
  en deskundigheidsbevordering. Tevens
  De wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke mate van maatregelen en instrumenten ingezet worden om te waarborgen dat het personeel
  zijn er op bovenschools niveau diverse ontwikkelingen gaande met betrekking tot Integraal Personeels Beleid m.b.t. talentmanagement.
  Op dit moment
  bekwaamheid onderhoudt.
  Dit
  is beschreven in het nieuwe integrale personeelsbeleidsplanbeleidsplan van de stichting aangebodenstichting.
  Het bevoegd gezag informeert zich en stelt voert een actief beleid op dit gebied.
  Mobiliteit
  Dit punt wordt in overleg met alle betrokken gecoördineerd door het bovenschoolse bureau. In het kader van solidariteit conformeren wij ons als team
  aan het bestuur. Per oktober 2011 zal dat zijn intrede doen inbeginsel van de organisatie.mobiliteit.
  4.3 TalentmanagementTalentmanagement.
  Wat werkt is goed en hoe kunnen wij ons verbeteren.

  Door de ontwikkelingen in de maatschappij wordt van scholen verwacht steeds flexibeler in te spelen op verschillende behoeftes van leerlingen, ouders, bedrijven en alle anderen die belang hebben bij goed onderwijs en effectieve opleidingen. Flexibeler optreden vraagt van scholen om ontwikkeling in de richting van een lerende organisatie. Binnen deze ontwikkeling heeft de focus op een persoonlijke talentontwikkeling van de medewerkers van de lerende schoolorganisatie nog weinig aandacht gehad. Het uitgangspunt voor het huidige personeelsbeleid is immers het managen van competenties, behorend bij specifieke functies. Het ontwikkelen van persoonlijke talenten van de medewerkers kan een stevige impuls geven aan het vormgeven van lerend veranderen.
  ...
  heeft het competentiedenkencompetentie-denken altijd onder
  ...
  en gestimuleerd. Waarin kunnen wij onszelf in verbeteren?, is de centrale vraag. Andere zaken
  ...
  mee.
  Persoonlijke talententalenten:
  Naast het perspectief van de organisatie staat het perspectief van het individu centraal. Sterker nog, het welbevinden van de leerkracht heeft een direct effect op het onderwijs aan de kinderen en daardoor op het succes van de school als organisatie.
  In toenemende mate zie je dat mensen op zoek zijn naar zingeving in hun baan, naar werk dat ook een zekere vervulling moet bieden. Talentmanagement sluit hierbij aan: het biedt mensen de mogelijkheid om tijdens het werk hun persoonlijke talenten tot ontplooiing te brengen en daarin, een gedeelte van, hun bestemming te realiseren. Een tweede reden om werk te maken van talentmanagement.
  Talentontwikkeling
  Talentontwikkeling heeft dus wat ons betreft drie pijlers:
  ...
  en ten dienstediensten kunt stellen
  ...
  in de bresbrés te springen
  ...
  werkgroepen en commissies,commissie's, met presentaties,
  ...
  team beter te worden. Met
  ...
  Mensen met zwakhedentalenten en zwakheden, mensen met talenten
  Het is dus een belangrijke kwaliteit als je inzicht hebt in de talenten en de zwakheden van jezelf en de ander én dat je daar mee om kunt gaan in het belang van allen. Het krijgen én geven van feedback in deze sfeer is essentieel voor het bereiken en behouden van dit "teamtalent".
  4.4 FormatiebeleidFormatiebeleid.
  Het bevoegd gezag formuleert het meerjaren formatiebeleid, dat jaarlijks wordt geactualiseerd in een formatieplan. In de totstandkoming en vaststelling van het formatieplan volgt het bevoegd gezag de onderstaande procedure, tenzij zwaarwegende redenen of omstandigheden noodzaken daarvan af te wijken:
  Op grond van de geëvalueerde ervaringen met het lopende beleid worden periodiek de hoofdlijnen van het meerjarenformatiebeleid zo nodig bijgesteld.
  ...
  voor het formatie-planformatieplan van het
  Deze uitgangspunten gaan bij gewijzigd beleid ter instemming en bij ongewijzigd beleid ter kennisname van de personeelsgeleding van de MR.
  Zo spoedig mogelijk na de teldatum, legt het bevoegd gezag het ontwerpformatieplan als zijn voorgenomen besluit voor aan de personeelsgeleding van de MR. Daarna gaat de school aan de slag.
  Op school wordt er een formatieplan ontwikkeld en voorgelegd aan het team en de MR.
  Extra formatierekeneenheden die door de Rijksoverheid zijn verstrekt voor een specifiek doel worden in eerste aanleg aangewend ter realisering van dat doel.
  Op het moment van schrijven is er een nieuwe ontwikkeling op dit gebied. Er wordt voorgesteld een schoolformatieplan te ontwikkelen in overeenstemming met het plan van de stichting. Dat moet nog worden uitgewerkt.
  4.5 Taakbeleid
  4.5 Taakbeleid.
  Op onze school hebben we een taakbeleid ontwikkeld. Daartoe zijn alle schooltaken geïnventariseerd en op tijdsbeslag gewaardeerd. leder jaar kunnen de groepsleerkrachten kenbaar maken welke taken het komend schooljaar door hen zullen worden gedaan. In het kader van een evenredige verdeling van de taken zullen bij sommige teamleden taken geschrapt en bij andere teamleden taken toegevoegd worden. Hierover worden de teamleden geconsulteerd door de directie.
  We werken met de volgende uitgangspunten:
  Schooltaken behoren bij de normale verplichte werkzaamheden.
  ...
  voorkoming van ziekteverlofziekteverlof.
  De cao po van 2014-2015 vormt een basis voor onze organisatie op dit gebied.

  We gaan
  ...
  de normjaartaak, hetgeenwat betekent: 1659 uur werken . Daarvan de lesgebonden tijd bij een full time dienstverband 930 uur. De niet- lesgebonden tijd is uitgewerkt in 39,2 weken. Dateen opslagfactor van 40%. De overige taken worden in de andere uren uitgevoerd. Er worden geen uren geteld.
  De vakantieregeling
  is ongeveer 42,3 uur per week.gebaseerd op de huidige cao.
  In een wereld waar flexibel werken normaal is worden de collega’s niet verplicht om in de vakantie op school aanwezig te zijn.

  Accepteer dat
  ...
  en minder drukkedrukke, perioden zijn.
  4.6 Loopbaan-Loopbaan - en scholingsbeleidScholingsbeleid.
  Scholing van leerkrachten is een instrument om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. Daarmee is scholing een wezenlijk onderdeel van het personeelsbeleid van de school. Scholing kan geschieden door het hele team, gedeelten van het team en door individuele leerkrachten. In functioneringsgesprekken kunnen leerkrachten hun wensen op een bepaald gebied naar voren brengen. De gebieden waarbinnen scholing kan worden aangevraagd, zien wij breed. Niet alleen kennisvergroting, maar ook welbevinden valt binnen de grenzen.
  ...
  team zijn op maatopmaat gemaakt. Door
  ...
  alle medewerkers eenen bijzonder belangrijke zaak is. Dede lerarenbeurs wordt benut.
  Professionalisering en nascholing.
  Er is geheel volgens de cao een bedrag uitgetrokken wat de collega’s individueel kunnen benutten. Het bedrag is naar ratio berekend. Daarnaast vult de directie het budget aan al naar gelang daar behoefte voor is. De collega’s leggen verantwoording naar de anderen en de directie af. Het professionaliseringtraject is de verantwoordelijkheid van de individuele leerkrachten zelf.

  4.7 Beleid t.a.vt.a.v. vrouwen in de schoolleidingschoolleiding.
  Zie het
  ...
  de schoolleiding" (Penta personeelsbeleidsplan, bijlage B15).(Zie het Penta Personeelsbeleidsplan Bijlage B15) ).
  4.8 Beleid
  ...
  van de arbeidsomstandighedenarbeidsomstandigheden.
  De verplichting
  ...
  hebben gevolgd. Daar voldoenIn beide locaties kunnen wij aan. Jaarlijksaan die norm voldoen.
  Jaarlijks
  wordt bekeken
  Er is voor de school een ontruimingsplan. Dit wordt jaarlijks doorgenomen en geoefend.
  De stichting Penta heeft een beleidsmedewerker die de school helpt om het jaarlijkse ARBO-plan voor de school steeds bij te stellen en uitvoering te geven aan noodzakelijke voorzieningen.
  http://www.arbocataloguspo.nl/WebContent/Home.aspx
  4.9 Beleid4.9.Beleid t.a.v een
  ...
  en vrouwelijke leerkrachtenleerkrachten.
  Op de
  ...
  werken momenteel 1522 vrouwelijke medewerkers en 76 mannelijke medewerkers.
  ...
  van nieuwe leerkrachtenleerkrachten.
  Voor de
  ...
  maakt op Dede Rank.
  4.11 Functiemix
  ...
  vanaf het schooljaar 2010-2011schoolseizoen 2010/2011 op onze
  ...
  zijn op Dede Rank aanwezig
  ...
  1 augustus 2011:
  1. Stagecoördinator/Opleider
  2015:
  Stage coördinator/Opleider
  in de school.
  2. ICT specialist.
  3. Cultuurspecialist.
  4. Gedragsspecialist.
  Opmerking

  ICT Specialist.
  Cultuurspecialist.
  Gedragsspecialist.
  Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong(meer- en hoogbegaafdheid.
  Opmerking.

  Op Dede Rank wordt
  ...
  leerkrachten en het creëren vande ruimte creëren voor de
  ...
  de klas/groep mindermindert belangrijk is.
  ...
  wordt op Dede Rank niet
  ...
  geest implementeert Dede Rank de
  (view changes)
  5:37 am
 7. page H3 De onderwijskundige vormgeving edited Home 3.1 Onze onderwijskundige doelen Organisatie De organisatievorm is die van een leerstof…

  Home
  3.1 Onze onderwijskundige doelenOrganisatie
  De organisatievorm is die van een leerstofjaarklassensysteem met grote aandacht voor individuele zorg aan uit- en opvallende kinderen.
  Het onderwijskundig uitgangspunt van de Rank laat zich het best omschrijven als ontwikkelingsstimulerend onderwijs in een groepsgerichte situatie:
  ...
  Groepsgericht omdat wij het leren en werken in groepen belangrijk vinden voor de sociale ontwikkeling.
  Wij willen de bereidheid van kinderen aanmoedigen om zich niet alleen voor eigen gewin in te zetten, maar vooral oog te hebben voor de medemens in de breedste zin van het woord. Dus persoonlijke ontplooiing in dienst van sociale verantwoordelijkheid.
  ...
  van Jezus Christus.
  3.2 Werkvormen
  Christus
  Werkvormen.

  Bij alle vormingsgebieden worden vele verschillende werkvormen gehanteerd. Een opsomming van mogelijkheden:
  Zelfstandig werken, weektaken, projecten, boekbesprekingen, circuits, computers, creatieveWeektaken, Projecten, Boekbesprekingen, Circuits, Computers, Creatieve middagen, bibliotheekbezoek, excursies, groepswerk, huiswerk, individuele verwerking, klassikaleBibliotheekbezoek, Excursies, Groepswerk, Huiswerk, Individuele verwerking., Klassikale instructie, klassikaleKlassikale verwerking, kringgesprekken, schoolbibliotheek, schoolkampen, schoolprojecten, schoolreisjes, schoolsportdag, sporttoernooien, schooltelevisie, spreekbeurten, technieklessen, vieringen, werkbladen en zelfcorrigerendKringgesprekken, Schoolbibliotheek, Schoolkampen, Schoolprojecten, Schoolreisjes, Schoolsportdag, Sporttoernooien, Schooltelevisie, Spreekbeurten, Techniek lessen, Lessen met de mobiele telefoon of tablet/ skoolmate ,Vieringen, Werkbladen, Zelfcorrigerend materiaal.
  3.3 Vormingsgebieden

  Vormingsgebieden
  en methoden
  ...
  de bijlage 'Methodeoverzicht'"Methodeoverzicht" worden de
  ...
  bijlage 1 'Kerndoelen"Kerndoelen in schema'schema" wordt de
  ...
  bijlage aanwezig:
  Burgerschapskunde (bijlage 3)
  3.4 Leerlingenzorg
  3.4.1

  Burgerschapskunde - Bijlage 3.
  Cultuuronderwijs – Bijlage 14.
  Bewegingsonderwijs(vakleerkracht) – Bijlage 18
  Bibliotheek – Bijlage 18
  3.A Zorgondersteuning
  3.A.1
  Algemeen
  De
  ...
  het Samenwerkingsverband Hoorn 2,De Westfriese Knoop, op een
  ...
  oplossing daarvan.
  In
  Aangevuld met waardevolle elementen van HGW, HandelingsGericht Werken.
  In
  onze school
  ...
  de specifieke onderwijsvraagonderwijsbehoefte van leerlingen
  ...
  alle specifieke onderwijsvragenonderwijsbehoeftes georganiseerd en
  ...
  traject (OPP).
  3.4.2

  3.A.2
  De dagelijkse
  De dagelijkse controle door de leerkracht in de klas speelt een belangrijke rol in de signalering. Het observeren, het luisteren, nakijken van werk, e.d. levert veel informatie op. Een vakbekwame leerkracht ziet een hoop. Met name in de kleutergroepen is de observatie van het grootste belang.
  3.4.33.A.3 Zorgcyclus
  Naast
  ...
  volgens de toetskalendertoets kalender (bijlage 4). Na iedere toetsperiodetoets periode wordt de
  ...
  de gegevens optijdens de zorgdag met ib-er,Groepsbespreking, maken van nieuwe handelingsplannenhandelingsplannen, ouders informeren
  ...
  Ook handelingsplannen worden (waarworden, waar mogelijk groepsgewijs)groepsgewijs, opgenomen in
  ...
  Cito Eindtoets.
  3.4.4 Zorgdagen

  3.A.4 Groepsbesprekingen

  De signaleringslijsten
  ...
  de IB-er op zorgdagen. De leerkrachten krijgen hiervoor een ambulant dagdeel.
  Op deze zorgdagen:
  wordt de specifieke zorg van leerlingen van de afgelopen 3 maanden geëvalueerd aan de hand van de gemaakte handelingsplannen
  worden de signaleringslijsten en toetsgrafieken geanalyseerd
  worden de nadere diagnoses besproken of wordt een afspraak gemaakt om dit te gaan doen (leerkracht of IB-er)
  wordt er besloten wie er voor specifieke zorg in aanmerking komt en een handelingsplan nodig heeft (dit gebeurt op grond van de toetsuitslagen
  tijdens Groepsbesprekingen. Ook methode toetsen en het
  ...
  de leerkracht in de groep)
  wordt gekeken of de hele groep om een specifieke aanpassing
  van het reguliere programma vraagt wanneer een opvallend groot deel van de groep eenzelfde onderwijsvraag heeft
  worden de individuele en groepshandelingsplannen opgesteld
  Wanneer er meer specifieke diagnose of zorg nodig is, kan er afgesproken worden om externe hulp in te schakelen. Het
  kind kan daarvoor bij het Zorgteam aangemeld worden. Of de ouders wordt geadviseerd het kind aan te melden bij externe instanties zoals logopedie, GGZ. Deze beslissing kan ook op een ander moment in de cyclus genomen worden op aangeven van de leerkracht in overleg met de IB-er.
  De beslissingen worden verwerkt in het rapport en de plannen worden met de ouders besproken op de 10-minuten spreekavond of op
  groep speelt een ander moment.rol. De plannen worden de volgende drie maanden uitgevoerd. De leerkracht voert over het algemeen deze plannen in de groep uit. De IB-er is altijd beschikbaar om hierbij te ondersteunen. De instructie wordt gegeven tijdens het zelfstandig werken van de kinderen. Waar mogelijk ondersteunen stagiaires de leerkracht bij het uitvoeren van de handelingsplannen. De standaard taak van de klas wordt aangepast en er wordtleerkrachten krijgen hiervoor een planning gemaakt wanneer de kinderen werken aan de specifieke taken.
  Een zorgelijke sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gesignaleerd door observatie van de leerkracht. Er zijn diagnose-middelen voor handen om opvallende kinderen nader te diagnosticeren.
  Van deze gesprekken worden aantekeningen gemaakt in de zorgmap (in Parnassys) en wordt er iedere drie maanden op de zorgdagen of tussentijds wanneer dat nodig is, teruggekoppeld. In deze map worden ook aantekeningen gemaakt van bijzondere ontwikkelingen of gesprekken met ouders of externe instanties.
  Voor wat betreft de uitwerking verwijzen wij u naar onze wikipagina. Hieronder staat daar wat van aangegeven.
  Na elke toetsperiode (november, februari, juni) wordt elke leerkracht een gedeelte van de dag vrij geroosterd om met de IB-er te overleggen.
  Dit
  ambulant dagdeel. Dit vrij roosteren
  ...
  laten vangen
  Wat is de bedoeling

  Tijdens deze Groepsbesprekingen, kunnen op aangeven
  van een zorgdag?
  Dit overleg kan onderverdeeld
  de leerkrachten de volgende zaken besproken worden in 2 grote gebieden:
  - Cognitief en Sociaal/emotioneel
  Cognitief:
  De
  of de leerkracht spreekt metvoert onderstaande zaken zelfstandig uit.
  De specifieke onderwijsbehoeftes van leerlingen, op cognitief of sociaal-emotioneel gebied van
  de IB-erafgelopen 3 maanden evalueren, aan de toetsresultaten door.Naasthand van de niet methode toetsen, worden ook de methode toetsen bekeken omgemaakte handelingsplannen.
  De signaleringslijsten en toets grafieken analyseren.
  De nadere diagnoses bespreken/of
  een zo compleet mogelijk beeldafspraak maken om dit te krijgengaan doen (leerkracht of IB-er)
  Besluiten wie er voor specifieke zorg in aanmerking komt. Een handelingsplan, individueel of in een groepje, bespreking in OT, externe hulp, mogelijke kleuterverlening of -versnelling, doublure etc.

  Voor de D+E (en lage C kinderen) kinderen wordt een analyse gedaan van de toetsen en naar aanleiding daarvan een handelingsplan opgesteld voor de komend 3 à 4 maanden. Te vinden in ParnasSys
  De oude HP's worden eerst geëvalueerd. N.a.v. evaluatie nieuw doel stellen.
  Kinderen
  Kinderen met een
  ...
  score krijgen ook een HP.HP met uitdagende stof. Er wordt
  Voor de zgn. "midden"groep geldt dat zij de methodes volgen met de daarbij behorende doelen.
  Vanaf 2012-2013kijken of de hele groep om een specifieke aanpassing van het reguliere programma vraagt wanneer een opvallend groot deel van de groep eenzelfde onderwijsbehoefte heeft, worden de individuele en groepshandelingsplannen opgesteld. In ieder geval wordt vanaf groep 4 de Trendanalyse besproken volgens HGW-principes.
  Wanneer er meer specifieke diagnose of zorg nodig is, kan er afgesproken worden om externe hulp in te schakelen. Het kind kan daarvoor bij het Ondersteuningsteam aangemeld worden. Of de ouders wordt geadviseerd het kind aan te melden bij externe instanties zoals Gebiedsteam, logopedie, GGZ. Deze beslissing kan ook op een ander moment in de cyclus genomen worden op aangeven van de leerkracht in overleg met de IB-er.
  De beslissingen worden verwerkt in het rapport en de plannen worden met de ouders besproken op de 10-minuten spreekavond of op een ander moment. De plannen worden de volgende drie maanden uitgevoerd. De leerkracht voert over het algemeen deze plannen in de groep uit. De IB-er
  is altijd beschikbaar om hierbij te ondersteunen. De instructie wordt gegeven tijdens het zelfstandig werken van de kinderen. Waar mogelijk ondersteunen stagiaires de leerkracht bij het uitvoeren van de handelingsplannen. De standaard taak van de klas wordt aangepast en er wordt een planning dat wij gaan deelnemengemaakt wanneer de kinderen werken aan de specifieke taken.
  Een zorgelijke sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gesignaleerd door observatie van de leerkracht en
  het invoeringstrajectinvullen van Zien.
  Van deze gesprekken worden aantekeningen gemaakt in
  de 1-zorgroute.Zorgmap (in Parnassys) en wordt er iedere drie maanden tijdens de Groepsbesprekingen of tussentijds wanneer dat nodig is, teruggekoppeld. In deze map worden ook aantekeningen gemaakt van bijzondere ontwikkelingen of gesprekken met ouders of externe instanties.
  Voor wat betreft de uitwerking verwijzen wij u naar onze wikipagina. Hieronder staat daar wat van aangegeven.

  Sociaal/emotioneel
  ...
  wordt de zorgmapZorgmap (Parnassys) ingevuld.
  ...
  het kind (ZD'(datum)(GB'(datum) + naamleerkracht)
  ...
  dit geen "vergeten"kind"vergeten" kind is.
  Opvallende kinderen op soc/emot.sociaal-emotioneel gebied worden
  ...
  derden.
  In janjanuari vullen de leerkrachten ZIEN in
  3.4.5
  in, vanaf groep 2
  3.A.5
  Administratie
  Alle
  ...
  het programma ParnasSys.VanParnasSys. Van de LVS
  ...
  analyse gesprekken optijdens de zorgdagen op groepsniveau.Groepsbesprekingen. Deze informatie
  ...
  op bovenschools niveau..niveau.
  Niet per computer verwerkbare scorelijsten, diagnose gegevens en verslagen worden in ParnasSys in gescande vorm opgeslagen.
  ...
  door het SWV ,SWV, worden bewaard
  Sociaal-emotionele aantekeningen en specifieke zorggesprekken met ouders of externe mensen worden vastgelegd in ParnasSys.
  Voor ieder kind is in ParnasSys een Zorgmap aangemaakt. Dit is een logboekvorm waarin specifieke zorginformatie wordt vastgelegd die van belang is voor de verdere begeleiding van leerlingen.
  3.4.63.A.6 Externe hulp
  Wanneer kinderen specifiek onderzoek of begeleiding nodig hebben, die niet voor handen is op De Rank, wordt er contact opgenomen met externe instanties. Wij beschikken over de volgende mogelijkheden:
  Zorgteam (ZT)Ondersteuningsteam (OT) van het
  ...
  school met OBD psycholoog, AB-erOrthopedagoog van het SWV, P2O-er van het
  ...
  In het ZTOT kan besloten
  ...
  door de psycholoog,orthopedagoog, de AB
  ...
  IB-er of leerkracht.leerkracht of derden . Dit kunnen
  ...
  vormen zijn. Voor de zwaardere vormen zoals b.v. het afnemen van een WISC III, wordt een een onderwijskundig rapport door de school en een gezinsvragenlijst door de ouders ingevuld. De oudersOuders geven toestemming voor besprekinghet bespreken van hun kind in het OT. Voor ieder kind dat in het ZT en worden op de hoogte gehouden van alle stappen die daarna komen en indien nodigOT besproken wordt, wordt er opnieuw om toestemming gevraagd.
  AB van de REC's, voor kinderen
  met ouders een leerlinggebonden financiering.
  Buurtnetwerk; dit is
  Groeidocument gemaakt. Ouders zijn welkom tijdens de OT-bespreking. Van iedere OT-bespreking wordt een interdisciplinair overlegverslag gemaakt in het Groeidocument.
  Gebiedsteam. Toegangspoort van
  de wijk met PSZ, consultatiebureau, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, politie en leerplichtambtenaar.gemeente tot allerlei vormen van externe hulp.
  De hulpklas (voor kinderen in groep 3, 4 of 5 met ernstige didactische achterstanden met betrekking tot taal, lezen, spelling).
  Een schoolmaatschappelijk werkster voor ouders, om nadere uitleg te geven of problemen en/of hulpmogelijkheden nader te analyseren.
  De plusklasPlusklas voor de
  ...
  bieden.
  Steunpunt opvoeding, voorloper van het GJG.opvoeding. Twee keer
  ...
  inloopspreekuur en op diverse momenten in het buurthuis De Cogge. En er worden themaochtenden georganiseerd. Laagdrempelige steun bij de opvoeding en meedenken en advies over zwaardere vormen van opvoedondersteuning. De medewerkster is ook vast lid van het Gebiedsteam.
  Daarnaast maken ouders en/ of kinderen regelmatig gebruik van allerlei externe hulpinstanties buiten school, zoals,
  Bureau Jeugdzorg.
  AMK/Veilig Thuis/ Raad voor
  Schoolarts.
  Logopedie.
  ...
  Algemeen maatschappelijk werk.
  Boddaert huis
  Zorgonderzoeks- en begeleidingsinstanties zoals Het Antwoord en Huis vol Compassie.
  Kinderergotherapie.
  ...
  De Praktijk, Zonnehuis.Zonnehuis, Huis vol Compassie.
  Stichting Mee West Friesland.
  De Verwijsindex.
  ...
  vanuit school ook regelmatig geadviseerd. De IB-er onderhoudtonderhoudt, met toestemming van de ouders, de contacten
  ...
  de contacten.
  3.4.7

  3.A.7
  Diagnosemiddelen
  Voor alle gebieden van het LVS en de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn middelen beschikbaar om, als dat nodig is nadere diagnoses te kunnen uitvoeren. Soms voeren de leerkrachten de diagnoses uit, soms de IB-er.
  3.4.83.A.8 Orthotheek
  In de orthotheek zijn er voor alle gebieden van het LVS en de sociaal-emotionele ontwikkeling, programma’s en literatuur beschikbaar. Het beheer van de orthotheek berust bij de IB en is zodanig geordend dat het voor leerkrachten makkelijk beschikbaar is.
  3.4.93.A.9 Uitvoering handelingsplannen
  ...
  uitgevoerd en georganiseerd..georganiseerd. Door intensieve
  ...
  worden ook oudersouders, vrijwilligers en groep 8 leerlingen, ingezet om
  ...
  de handelingsplannen.
  3.4.10

  3.A.10
  Training sociale vaardigheden en faalangsttraining
  Voor

  Voor
  leerlingen die
  ...
  sociale vaardigheden (SoVa) of een specifieke faalangsttraining.(SoVa). Het betreft
  ...
  cursus van tien keereen aantal keren, een uur
  ...
  o.l.v. twee geschoolde leerkrachten. De faalangsttraining is bedoeld voor kinderen uit de groepen 7SoVa-trainingen “Ik kan het?!” en 8. De SoVa-training (Durf je wel?!) is“Rots & water” zijn bedoeld voor
  ...
  die beschikbaar isis, van leerlingen met LGF,een Extra arrangement , waarbij klasgenoten participeren. Ook vanuitparticiperen en de leerstof van de trainingen ook deels aan de hele klassengroep wordt aangeboden. De deelnemers aan het SWV wordt, met kinderenkleine groepje, krijgen ook thuisopdrachten mee. Hierdoor wordt de leerstof geïntegreerd in de hele wereld van andere scholen, een SoVa-training georganiseerdde deelnemers. Waar nodig adviseren we leerlingen om aan SoVa-trainingen buiten school mee te doen. O.a. “Sta sterk training” in de buurthuis Cogge. Deze training is ook geschikt voor bovenbouwkinderen.
  3.4.11
  jongere leerlingen. Vaak is hiervoor een financiële bijdrage van de ouders noodzakelijk.
  3.A.11
  Cito LVS-toetsen,
  Deze toetsen worden deels gebruikt als aanvullende informatie voor het maken van handelingsplannen, deels voor een evaluatie van het totale onderwijs en deels voor aanvullende informatie voor de verwijzing naar het VO.
  3.4.123.A.12 Interne Begeleider
  In het zorgsysteem is de IB-er de centrale figuur. De IB-er bewaakt de uitvoering van het systeem, krijgt alle specifieke hulp onder ogen, begeleidt de leerkracht bij de uitvoering en verzorgt de externe contacten.
  ...
  met de bouwteamleiderwaarnemend directeur en directeur
  ...
  van specifieke coachingsgesprekkencoaching gesprekken behoort intern
  ...
  en het zorgteamOT ontwikkelen zij
  ...
  OPP. Het onderwijskundig rapportGroeidocument wordt ook
  ...
  een taakomschrijving.
  3.4.13

  3.A.13
  Verdere omschrijvingen
  ...
  zorgsysteem
  Dit verhaalstuk beschrijft de
  ...
  Cito toets Ordenen/RekenenRekenen voor kleuters
  Handleidingen bij het afnemen van de LVS toetsen. De toetsen worden in een van tevoren geplande week afgenomen, de zogenaamde toetsweek. Alle materialen die voor één toetsweek nodig zijn zitten in een toetskoffertje.
  Zorgbreedte paragraaf van het schoolwerkplan.
  Zelfstandig werken, dag- en weektaken
  De orthotheek.
  ...
  SOVA training, “Durf je wel!?”“Ik kan het ?!”en “Rots & Water “
  De afspraken
  ...
  het SWV HoornDe Westfriese Knoop
  3B. Kleuteronderwijs op CBS De Rank
  3.B.1
  De ontwikkeling van een kleuter is een specifieke ontwikkeling. Die bestaat uit veel facetten. Deze ontwikkeling gaat vaak stapsgewijs maar kan ook behoorlijk fluctueren. Het is dus belangrijk dat er ruimte is op onze school voor deze individuele ontwikkeling die zo specifiek is voor kleuters. Er wordt gewerkt met een beredeneerd aanbod voor alle kleuters in alle groepen. Daar gebruiken wij een samengestelde map voor . Die map is gebaseerd op een aantal programma’s die wij als bronnenboeken gebruiken en ook de inbreng en creativiteit van de leerkrachten zelf. Er is ruimte voor gezamenlijke projecten maar ook voor per groep verschillende thema’s. Het spelend leren van kleuters is een belangrijk uitgangspunt. Er wordt aandacht besteed aan ontluikende geletterdheid en alle voorwaarden om de vervolgstappen in onze school te kunnen maken. Rijping van de sociale emotionele ontwikkeling is naast de cognitieve ontwikkeling een gelijkwaardig onderdeel.
  3.B.2
  Via onze observaties van de leerkrachten(IB) en de notering daarvan, een observatie instrument en bij de oudste en middelste kleuters en de CITO toetsen, wordt er een beeld samengesteld van de ontwikkeling van de kleuters. Er is een rapport voor jongste kleuters en een rapport voor de oudsten. De groeps-en handelingsplannen zijn toegespitst op de eigenheid van het kleuteronderwijs.
  3.B.3
  Sinds de verandering in de Wet op het Primair Onderwijs is er nog regelmatig discussie over de datum wanneer de kleuters automatisch doorstromen naar de volgende groep. Vanaf de vierde verjaardag kan het kind naar de basisschool. De kleuters stroomt dan in in de zgn 'instroomgroep'.(Voor de administratie is dit groep 1).Het is de bedoeling dat de kleuters gevolgd wordt aan de hand van de eigen ontwikkeling. Uiteraard stellen wij daar eisen aan en nodigen het kind uit tot volgende stappen in zijn of haar ontwikkeling.
  De 1 oktoberregeling waarbij de geboortedatum de beslissing gaf over wel of niet doorstromen naar de volgende groep,is niet meer van toepassing. In principe kunnen kinderen die voor 1 januari jarig zijn dat schooljaar en na de zomervakantie, al doorstromen naar de volgende groep. Het is echter niet de datum van 1 januari die bepalend is maar de persoonlijke ontwikkeling van de kleuter. Het beleid van de Rank is er uiteraard op gericht dat wij de ontwikkelingen van de kinderen zelf als doorslaggevend zien. Om het geheel wel praktisch te houden kiezen wij de leidraad van een fictieve 1 oktobergrens. Een stap verder is dat de kinderen in groep
  2 die tussen augustus en december van het komende schooljaar 6 jaar worden, apart worden bekeken omtrent een overgang naar groep 3.
  In theorie kan dat betekenen dat sommige kinderen in 7,7 jaar de basisschool kunnen doorlopen waar andere kinderen dan 8.9 jaar voor nodig hebben. Een keuze die op een zoveel mogelijk verantwoorde wijze gemaakt moet worden.
  De Inspectie van het onderwijs aan het woord;
  Het valt onder het beleid van de school welke leerlingen overgaan van groep twee naar drie. De overgang van een leerling heeft tegenwoordig niet zozeer meer te maken met leeftijd, maar met de ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt.
  De school kijkt met name naar de werkhouding en de cognitieve ontwikkeling van de leerling. Het oordeel is gebaseerd op observaties, toetsen, een gesprek met de intern begeleider (IB-er) en de concentratie spanningsboog. De toetsen vallen onder het beleid van de school.
  Toch hanteren veel scholen nog wel een leeftijdsgrens voor de overgang naar groep 3. Die leeftijdsgrens komt voort uit een regeling voor de overgang van de kleuterschool naar de lagere school die tot 1985 bestond. Volgens die regeling moest een kleuter vóór 1 oktober zes jaar zijn om naar de lagere school (nu dus groep drie) te kunnen gaan. In 1985 zijn de kleuterschool en de lagere school samengevoegd tot de basisschool en sindsdien is de datum van 1 oktober afgeschaft. De inspectie stelt de school de vraag of per individuele leerling de overgang naar groep drie bekeken wordt, los van de geboortedatum. Elke school moet bevorderen dat de verblijfsduur van een leerling in het basisonderwijs acht aaneengesloten jaren bedraagt.

  (view changes)
  5:28 am

More